STORNO POPLATEK – POKUD KLIENT PŘEDEM NEODVOLAL SMLUVENÝ TERMÍN

V případě, že se pacient nedostaví na předem domluvený termín, účtujeme v následujícím  termínu storno poplatky:

Pacient se nedostavil na smluvený termín bez oznámení 500 Kč